#VoteYourValuesOK

Peyton Neims and McKinley Taylor